Category: Participatie

CVD helpt vrouwen actief deelnemen aan maatschappij

CVD helpt vrouwen actief deelnemen aan maatschappij

Er zijn helaas nog heel veel vrouwen die zich in een sociaal isolement bevinden. Dat kan doordat ze al een tijdje uit de arbeidsmarkt zijn, door een taalbarrière, familiaal geweld of door schoolverlaten. Het Centrum voor Dienstverlening in Rotterdam wil met het project ‘Talentrijk’ deze vrouwen weer actief deel laten […]

Lees verder ›
Het participatie team van Rotterdam Noord

Burgerparticipatie: hoe gaat dat in de praktijk?

Je hoort het continu: burgerparticipatie. De overheid wil graag dat we als burger meer doen voor onze maatschappij door bijvoorbeeld onze eigen verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de veiligheid te nemen. Een veilige en leefbare stad Om een veilige en leefbare stad te creëren moet je actieve en gemotiveerde burgers […]

Lees verder ›
Workshop Burgerparticipatie Rotterdam

Workshop Burgerparticipatie Rotterdam

Op 24 en 26 september 2013 organiseert de Stichting Lokaal 2 workshops over het thema burgerparticipatie. Tijdens de workshops wordt geleerd hoe burgerparticipatie praktisch vormgegeven kan worden in het werk van gemeenteambtenaren. De workshops zijn bedoeld voor ambtenaren van de gemeenten in Rotterdam-Rijnmond maar andere belangstellenden kunnen zich ook aanmelden. De […]

Lees verder ›
Participatiewet 2015

Participatiewet 2015

Bureau BMC heeft onderzocht in hoeverre gemeenten zich (tot half mei 2013) hebben voorbereid op de invoering van de nieuwe Participatiewet in 2015. Tijdens het onderzoek zijn 43 gemeenten ondervraagd en 35% hiervan geeft aan voorbereid te zijn op alle onderdelen van de nieuwe wet. Ongeveer 23% is nog niet goed […]

Lees verder ›
Participatiemarkt Amsterdam

Participatiemarkt Amsterdam

Op 26 november 2013 organiseert stichting de Omslag voor de 8e keer een participatiemarkt in Theater de Meervaart te Amsterdam. Op de markt zijn diverse Amsterdamse organisaties te vinden die werkzaam zijn op het gebied van reïntegratie, zorg, onderwijs, welzijn. Tevens zijn er lokale sociale firma’s aanwezig die hun producten en diensten […]

Lees verder ›