Burgerparticipatie: hoe gaat dat in de praktijk?

Je hoort het continu: burgerparticipatie. De overheid wil graag dat we als burger meer doen voor onze maatschappij door bijvoorbeeld onze eigen verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de veiligheid te nemen.

Een veilige en leefbare stad

Om een veilige en leefbare stad te creëren moet je actieve en gemotiveerde burgers hebben. Ze moeten zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leefomgeving. De gemeente moet op haar beurt natuurlijk goed luisteren naar wat de inwoners willen en hen ondersteunen met het oplossen van de problemen. De nadruk ligt hier op het ondersteunen en niet dat de gemeente de problemen moet oplossen. De inwoners weten immers zelf het best wat de problemen zijn en zij hebben vaak ook de beste ideeën over hoe de problemen het best op te lossen zijn. En wanneer zij zelf het gevoel te hebben meer verantwoordelijk te zijn voor hun buurt of wijk, zal dit de wil versterken om daadwerkelijk te problemen op te lossen.

Het participatie team van Rotterdam Noord

Het participatie team van Rotterdam Noord

Vitale coalities

In Rotterdam spelen hele diverse problemen. Denk aan radicalisering en sociale isolatie door taalachterstand of familiaal geweld. Door buurtbewoners aansluiting te laten vinden bij initiatieven van mensen om de sociale samenhang en veiligheid in hun wijk te vergroten, worden dit sociale en vitale coalities. De gemeente Rotterdam stimuleert het actief burgerschap. Door het ondersteunen van een buurtouderproject en het terugdringen van inbraken via een Buurt Alert project tot het beheer van een binnentuin.