CVD helpt vrouwen actief deelnemen aan maatschappij

Certificaatuitreiking van Talentrijk

Certificaatuitreiking van Talentrijk

Er zijn helaas nog heel veel vrouwen die zich in een sociaal isolement bevinden. Dat kan doordat ze al een tijdje uit de arbeidsmarkt zijn, door een taalbarrière, familiaal geweld of door schoolverlaten. Het Centrum voor Dienstverlening in Rotterdam wil met het project ‘Talentrijk’ deze vrouwen weer actief deel laten nemen aan de maatschappij.

Training en ontwikkeling

Het CVD biedt een training aan die tien weken duurt. In de tien weken gaan de vrouwen met een coach op zoek naar hun talenten en brengen hun kwaliteiten en kennis in kaart. Daarna wordt dit in de praktijk gebracht door bijvoorbeeld het verrichten van vrijwilligerswerk.

Centrum voor Dienstverlening

cvd-logoAls een van de grotere maatschappelijke dienstverlenende organisatie in Rotterdam gelooft het CVD dat iedere inwoner van Rotterdam talenten bezit die soms met hulp benut kunnen worden. De ondersteuning die het CVD biedt is breed georiënteerd en op meerdere vlakken kan er hulp geboden worden. Ook wordt er nauw samengewerkt met woningcorporaties, GGZ-instellingen, scholen, juridische hulpinstanties en overige organisaties.
Al meer dan 40 jaar bestaat het Centrum voor Dienstverlening die ooit ontstaan is uit de Vincentius Vereniging. Met een katholieke grondslag werd hulp geboden aan de mensen die in armoede leefden. In de loop der jaren is de focus verschoven naar meer maatschappelijke dienstverlening.