Kolencentrale Maasvlakte: eerste stap in energiebesparing

Veel elektriciteitsbedrijven kiezen ervoor om hun elektriciteitscentrales aan het water te bouwen en dat heeft een reden: brandstoffen kunnen gemakkelijk over het water aangevoerd worden en de centrales kunnen hun warmte in het water kwijt. Zo ook de onlangs veel besproken MPP3 centrale van E.ON.

Vanwege de ouderdom van veel centrales is het gemiddelde rendement van een elektriciteitscentralepark slechts 37%, zo blijkt uit onderzoek. Op de Maasvlakte worden echter de eerste stappen naar een hoger rendement gezet: het rendement van de MPP3 centrale is daar 47%. Dit heeft te maken met nieuwe technieken, waardoor een hogere stoomdruk en temperatuur wordt toegelaten in de centrales. Daarnaast is de CO2-uitstoot op de Maasvlakte ongeveer 20% lager dan bij de gemiddelde centrale.

Aardgas

Met het gebruik van aardgas in plaats van kolen zou het rendement van de centrales omhoog gebracht kunnen worden. Deze kunnen zowel elektriciteit als warmte opwekken, waardoor het rendement stijgt naar 55%.

Stadsverwarming

Toch blijkt er een manier om het rendement nog verder om hoog te brengen. De overige warmte die een centrale kwijt moet, kan gebruikt worden als stadsverwarming. Dit gebeurt onder andere bij de Nuon WKC-STEG-centrale bij Diemen, waar het rendement oploopt tot 86%.

nuon-stadsverwarming

Toekomst

Het zou dus lonen om in de toekomst over te schakelen op aardgas en centrales dichtbij de bebouwde kom te bouwen, om een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Op welke termijn dit ook daadwerkelijk zal gebeuren, is nog even afwachten. E.ON meldt op haar website dat ze zich bewust is van de verschillende milieueffecten van de verschillende energiebronnen en blijft investeren in innovatie om haar klanten ook in de toekomst te blijven voorzien van energie uit duurzame bronnen.

maasvlakte-beeldbank