Natuurlijk samen

Gay Straight Alliantie Veilige wijkenNatuurlijk samen is een Gay Straight Alliantie Veilige wijken die is opgericht naar aanleiding van een aantal incidenten in 2010 en 2011 waarbij de veiligheid van een aantal lbht’ers in de wijken in gevaar kwam. Vanuit de behoefte om goed en structureel op zulke voorvallen te kunnen reageren werd door RADAR en Art.1 het initiatief genomen tot het project Natuurlijk samen. Het doel van het project is om problemen in de wijk tijdig te signaleren en in te grijpen als de veiligheid van lhbt burgers onder druk staat. Dit kan door het ontwikkelen van praktische instrumenten die er voor moeten zorgen dat woonwijken veilig zijn en blijven voor lhbt’ers.