Laatste nieuws

Workshop Burgerparticipatie Rotterdam

Workshop Burgerparticipatie Rotterdam

Op 24 en 26 september 2013 organiseert de Stichting Lokaal 2 workshops over het thema burgerparticipatie. Tijdens de workshops wordt geleerd hoe burgerparticipatie praktisch vormgegeven kan worden in het werk van gemeenteambtenaren. De workshops zijn bedoeld voor ambtenaren van de gemeenten in Rotterdam-Rijnmond maar andere belangstellenden kunnen zich ook aanmelden. De […]

Lees verder ›
Female Inspiration Festival Enschede (FIFE)

Female Inspiration Festival Enschede (FIFE)

Op dinsdag 3 december 2013 vindt in Enschede de 4e editie van het FIFE festival plaats. Werkplein Enschede is één van de organisatoren van het festival en probeert hiermee met werkgevers en werknemers samen te ‘werken aan werk’. Het festival wordt mede georganiseerd door Women Inc. en is bedoeld voor alle werkzoekende vrouwen in […]

Lees verder ›
Participatiewet 2015

Participatiewet 2015

Bureau BMC heeft onderzocht in hoeverre gemeenten zich (tot half mei 2013) hebben voorbereid op de invoering van de nieuwe Participatiewet in 2015. Tijdens het onderzoek zijn 43 gemeenten ondervraagd en 35% hiervan geeft aan voorbereid te zijn op alle onderdelen van de nieuwe wet. Ongeveer 23% is nog niet goed […]

Lees verder ›
Participatiemarkt Amsterdam

Participatiemarkt Amsterdam

Op 26 november 2013 organiseert stichting de Omslag voor de 8e keer een participatiemarkt in Theater de Meervaart te Amsterdam. Op de markt zijn diverse Amsterdamse organisaties te vinden die werkzaam zijn op het gebied van reïntegratie, zorg, onderwijs, welzijn. Tevens zijn er lokale sociale firma’s aanwezig die hun producten en diensten […]

Lees verder ›
Taalontmoetingen

Taalontmoetingen

De Stichting Piëzo (participatie, integratie, emancipatie Zoetermeer) heeft een 3-jarige subsidie ontvangen van het Oranje Fonds voor het project Taalontmoetingen. Doel van het project is het organiseren van Nederlandse taalles of taalontmoetingen aan huis bij moeilijk bereikbare ouders en oudere migranten in Zoetermeer. Deze bezoeken worden wekelijks afgelegd door taalvrijwilligers […]

Lees verder ›
Natuurlijk samen

Natuurlijk samen

Natuurlijk samen is een Gay Straight Alliantie Veilige wijken die is opgericht naar aanleiding van een aantal incidenten in 2010 en 2011 waarbij de veiligheid van een aantal lbht’ers in de wijken in gevaar kwam. Vanuit de behoefte om goed en structureel op zulke voorvallen te kunnen reageren werd door […]

Lees verder ›