Participatiewet 2015

participatiewetBureau BMC heeft onderzocht in hoeverre gemeenten zich (tot half mei 2013) hebben voorbereid op de invoering van de nieuwe Participatiewet in 2015. Tijdens het onderzoek zijn 43 gemeenten ondervraagd en 35% hiervan geeft aan voorbereid te zijn op alle onderdelen van de nieuwe wet. Ongeveer 23% is nog niet goed voorbereid op de nieuwe wetgeving rond Werk en inkomen. Wel weet ongeveer 60% van de gemeenten wat er van hen verwacht wordt op het gebied van Werk en inkomen.

Voor wat betreft de 35 regionale werkbedrijven vindt 60% van de ondervraagde gemeenten de samenwerking tussen SW-bedrijven en de sociale dienst onvoldoende om nog te kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving. Het is opvallend dat 91% van de gemeenten via accountmanagers contact houdt met werkgevers en zo meestal de mensen met een moeizame toegang tot de arbeidsmarkt onder hun aandacht brengt, terwijl 42% van de gemeenten vindt dat dit ook echt goed gebeurt. Dit heeft sterk te maken met de manier waarop accountmanagers de werkgevers benaderen en deze werkwijze verschilt aanzienlijk tussen gemeenten.