Vrouwen nog altijd gediscrimineerd op werkvloer

zwangerVolgens de gelijkebehandelingswetgeving en een aantal internationale mensenrechtenverdragen zou iedereen bij een bedrijf van gelijk niveau en met gelijke functies op een gelijke manier behandeld moeten worden. Maar nog steeds is het vaak zo dat mannen maandelijks een hoger bedrag op hun bankrekening zien verschijnen dan een vrouw in dezelfde functie. En ook discriminatie van zwangere vrouwen, wat nog steeds bij wet verboden is, komt in de praktijk vaak voor. Hoe ga je hier als vrouw mee om?

Start je eigen anti-campagne

Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Zodra je merkt dat je minder salaris ontvangt dan je mannelijke collega op gelijke hoogte, je niet aangenomen of zelfs ontslagen wordt omdat je zwanger bent of je denkt dat je te weinig uitkering ontvangt als ZZP’er, schakel je een goede gespecialiseerde advocaat in. Eerder schreven we bijvoorbeeld al over advocatenkantoren in Rotterdam voor vrouwen door vrouwen, zodat je zeker weet dat je probleem gehoord, begrepen en niet weggewuifd wordt.

Discriminatie van zwangere vrouwen is verboden. Omdat alleen vrouwen zwanger kunnen worden, valt zwangerschap onder de bescherming die de wet biedt tegen discriminatie op grond van geslacht.
College voor de Rechten van de Mens

Je staat in je recht

advocate

Een advocaat kan je bijstaan je zaak voor te leggen aan het College voor de Rechten van de Mens (CRM), dat vervolgens nagaat in welke mate er sprake is van discriminatie. Je hebt misschien het gevoel dat je overdrijft, maar laat je hierdoor niet tegenhouden. Uit cijfers die de Commissie Gelijke Behandeling publiceerde via het CRM blijkt dat slechts 36% van de vrouwen die gediscrimineerd werden wegens zwangerschap zich ook daadwerkelijk gediscrimineerd voelden. Er heerst dus veel onwetendheid over het onderwerp, bij werkgevers maar ook bij werknemers zelf. Doordat veel vrouwen het probleem niet erkennen, doen zij ook geen melding. En zo blijft de discriminatie natuurlijk alleen maar voortbestaan.

Volgens de wet mogen werkgevers vrouwen niet anders behandelen omdat ze zwanger zijn of jonge kinderen hebben, maar in de praktijk blijkt dit vaak anders te gaan. Wil je meer lezen over dit onderwerp? Of wil je te weten komen of jij gediscrimineerd wordt? Kijk dan eens op de website van dossier Zwanger en Werk van het CRM.