Workshop Burgerparticipatie Rotterdam

lokaalOp 24 en 26 september 2013 organiseert de Stichting Lokaal 2 workshops over het thema burgerparticipatie. Tijdens de workshops wordt geleerd hoe burgerparticipatie praktisch vormgegeven kan worden in het werk van gemeenteambtenaren. De workshops zijn bedoeld voor ambtenaren van de gemeenten in Rotterdam-Rijnmond maar andere belangstellenden kunnen zich ook aanmelden.

De Stichting Lokaal is in 1994 opgericht door de politieke partijen in Rotterdam. De stichting heeft als doel om inwoners meer bij de stad te betrekken en andersom. Lokaal doet dit door het organiseren van trainingen, cursussen, workshops en debatten voor inwoners van Rotterdam.

Het aanbod van de Stichting Lokaal is divers en er steeds op gericht om inwoners meer te betrekken de politiek, de eigen buurt of lokale belangenorganisaties.